ICF International Coaching Federation

Uluslararası Koçluk Federasyonu

Merkezi ABD’de bulunan ICF bugün dünyanın 1 numaralı koçluk üyelik kuruluşudur. Dünya çapında 50,000’den fazla profesyonel koç üyesi bulunan, 25 yılı aşkın faaliyet gösteren, ve koçluğun 3 profesyonel unvanı olan ACC PCC ve MCC unvanlarını veren kurumdur. Bir koçla çalışmak isteyebilecek bireyler ya da kurumlar bu 3 unvandan birinin bulunmasını talep etmelidirler. ICF koçluğun altın standartlarını barındıran uluslararası en prestijli kurumdur.  Türkiye ve dünya çapındaki tüm koçluk eğitimi veren kurumların ICF’den akredite olması beklenir. ICF dünyadaki tüm koçluk kuruluşları için koçluğun etik kurallarını, koçluk yetkinliklerini, eğitim, araştırma ve unvanlanma standartlarını, sınav ve mezuniyet kriterlerini belirler. ICF’in belirlediği ve her sene güncellediği ‘etik standartları’ tüm profesyonel koçlar için altın rehber niteliğindedir: https://www.icfturkey.org/icf-hakkinda/icf-etik-kurallari/. Koçluk hizmeti alacak kişi ve kuruluşların da mutlaka ICF’in etik kuralları ile ilgili bilgi edinmelerini teşvik ederiz ICF koçları olarak.  

2022’de Global Consumer Awareness (Küresel Tüketici Bilinçlenme) çalışmasına göre müşterilerin %85’i ICF tarafından unvanlanmış bir koç ile çalışmanın kendileri için ‘önemli’ ya da ‘çok önemli’ olduğunu ifade etmişlerdir.