NLP

Açılımı İngilizcede Neuro Linguistic Programming, Tükçede Nöro Linguistik Programlama anlamına gelir. Bu alan uygulamalı psikolojinin bir türüdür ve beynin nasıl öğrendiğini ve dışardan gelen tüm verilerin beynimizde nasıl depolandığı ve kodlandığı ile ilgili geniş yelpazeli bir bilim alanıdır. İnsan bebekliğinden itibaren (hatta anne karnından itibaren) yaşadığı gördüğü hissettiği kokladığı duyduğu tattığı her şeyi algılar ve beynine kaydeder. NLP bilimine göre hayatımızda beş duyumuzla tanık olup bilincimizde yorumlanıp beynimize kodlanan her şey bugün dış dünyayla ve iç dünyamızla olan ilişkimizin temelini belirler. Başka bir değişle, iç dünyamızda olan biten ve diğer insanlarla yaşadığımız her şeyin özünde dünyayı nasıl algıladığımız ve anlamlandırdığımız (küçük yaştan itibaren) yatar. Beynimizde kodlanan tüm deneyimler bizim inançlarımızı, değerlerimizi, korkularımızı ve davranışlarımızı yönlendirir. NLP terminolojisinde buna içsel haritalarımız denir: yani dış dünyanın içimizdeki öznel haritasıdır. Herkesin içindeki dünya haritası birbirinden farklıdır; dış dünyayı 5 duyumuzla nasıl absorbe edip beynimizde nasıl filtrelediğimiz ve bilgileri nasıl depoladığımızla ilgilidir iç haritalarımız. Neden ‘harita’ diyoruz? Çünkü haritalar bize yön verir, nereye nasıl gideceğimizi hangi yolları kullanacağımızı gösterir. Bu iç haritamız bizim doğrularımızı yanlışlarımızı kabul edebildiklerimizi karşı çıktıklarımızı inançlarımızı değerlerimizi gösterir.

 

Peki NLP uygulamaları koçlukta nerede devreye girer? İç haritamızın bazı yolları artık bize hizmet etmiyorsa. Örneğin gençlik yıllarında en yakın arkadaşınızın bir yalanına şahit oldunuz ve bu sizi çok üzdü kalbinizi kırdı, arkadaşınızla bu konuda bir uzlaşma ya da karşılıklı dürüstçe bir konuşma sağlanmadı ve bu sizin haritanıza ‘kısıtlı bir inanç’ olarak yerleşti. Bu ‘kısıtlı inancınız’ muhtemelen ‘yakın arkadaşım olursa yalan söyleyebilir kalbimi kırabilir, tedbirli olmalıyım ve kendime kimseyi fazla yaklaştırmamalıyım’a benzer bir uyarı olarak haritanızda yer bulur. Fakat bu düşünceniz sizi olası kalp kırıklıklarından korusa da öteki yandan da gerçek derin bağlar kurmanıza engel olur ve sizi yalnızlığa sürükleyebilir. NLP ile yapılan çalışmalarda bu haritanızda oluşmuş kısıtlı inancınızla doğrudan iletişim kurulabilir ve o inancın yerine güçlü iç kaynaklarınızdan destek alarak daha olumlu daha güvenilir bir inanç ya da düşünce yerleştirilebilir.

NLP’nin en önemli iyileştirici özelliği kişinin kişisel yetenek ve becerilerini ortaya çıkartmasıdır. NLP insanın düşünce ve davranış kalıplarının bilinçli hale gelmesini sağlayan pek çok yol yöntem sunar. Hızlı öğrenme ve güçlü yanların pekiştirmesine odaklanır.  

 

NLP master uygulayıcı eğitimi almış bir koç kişinin olumsuz davranış ya da artık kendisine hizmet etmeyen düşünce ve sınırlı inançlarıyla ilgili arzu ettiği değişiklileri gerçekleştirmesi için yeniden düzenleme çalışmaları yapar. Koç kendisine başvuran danışanın yetenek ve güçlü kişilik özelliklerinin farkına varması için alan açar ve çeşitli NLP yöntemleriyle kişinin iç kaynaklarına ulaşabilmesini sağlar. NLP uygulayıcısı danışanın tercih edilmeyen duygu davranış veya düşünce yapılarının yerine daha güvenli olumlu ve güçlü alt yapıların yerleşmesine olanak verir.